WiperDog – Sắp có trên hệ thống của bạn. Đừng bỏ lỡ !

THEO DÕI HIỆU SUẤT CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bạn vẫn đang tìm cách tốt nhất để theo dõi hiệu suất cơ sở dữ liệu của mình? WiperDog là công cụ bạn cần. Đó là một khuôn khổ duy nhất để thu thập dữ liệu tài nguyên.

WiperDog có khả năng gì và làm việc thế nào?

  • Cung cấp khả năng giám sát hiệu suất dễ dàng.
  • Được viết bằng Groovy dễ dàng cài đặt và sử dụng.
  • Cung cấp một công cụ giám sát hiệu quả.
  • Cho phép bạn sử dụng kho dữ liệu mà không cần thiết lập bằng cách sử dụng mongoDB.
  • Sử dụng màn hình giám sát có thể tùy chỉnh.
  • Tổng hợp và hiển thị dữ liệu được thu thập theo thời gian (tuần, tháng, năm).

WiperDog hoạt động như thế nào?

  • Tự động thu thập dữ liệu hiệu suất từ cơ sở dữ liệu của bạn và lưu vào MongoDB.
  • Dữ liệu hiệu suất được hiển thị trên trình duyệt web của bạn.