Luu Huu Chuan

Luu Huu Chuan

Dịch vụ di trú dữ liệu với MariaDB

PI FAQ

CASE STUDY: SAIGONBANK

Saigonbank Case Study

Bàn về quy trình truyền thống lựa chọn phần mềm và vai trò của POC (Proof Of Concept)

Quá trình lựa chọn phần mềm từ trước đến nay thường xảy ra theo kịch bản: người mua gửi hồ sơ mời thầu với hướng dẫn để các nhà cung cấp lập hồ sơ dự thầu trong một thời gian. Các hồ...

Đại học Công nghệ Hà Nội tiếp đoàn Công ty Insight Technology và Công ty Nitori Information Division Nhật Bản

Ngày 17/06/2016, Trường Đại học Công nghệ đã có buổi làm việc và tiếp Công ty Insight Technology và Công ty Nitori Information Division, Nhật Bản gồm Ông Obata Ichiro – Chủ tịch Tập đoàn Insight Technology; Ông...

Phương pháp trộm cắp dữ liệu

Trên thực tế việc sử dụng cụm từ “trộm cắp dữ liệu” là không hoàn toàn chính xác vì không giống như các hành vi trộm cắp thông thường, đối tượng trộm cắp dữ liệu không lấy đi dữ liệu...

Data Thieft – Trộm cắp dữ liệu

Đây là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ hiện tượng thông tin được sao chép hoặc lấy từ một tổ chức hoặc cá nhân khác một cách bất hợp pháp. Những thông tin này có thể là mật khẩu,...