Archives for 7 Th10,2016

You are browsing the site archives by date.

Bàn về quy trình truyền thống lựa chọn phần mềm và vai trò của POC (Proof Of Concept)

Quá trình lựa chọn phần mềm từ trước đến nay thường xảy ra theo kịch bản: người mua gửi hồ sơ mời thầu với hướng dẫn để các nhà cung cấp lập hồ sơ dự thầu trong một thời gian. Các hồ...

Đại học Công nghệ Hà Nội tiếp đoàn Công ty Insight Technology và Công ty Nitori Information Division Nhật Bản

Ngày 17/06/2016, Trường Đại học Công nghệ đã có buổi làm việc và tiếp Công ty Insight Technology và Công ty Nitori Information Division, Nhật Bản gồm Ông Obata Ichiro – Chủ tịch Tập đoàn Insight Technology; Ông...