Archives for 28 Th12,2015

You are browsing the site archives by date.

Họp đầu tuần tại Insight Technology Việt Nam

Tại Insight Technology Việt Nam họp đầu tuần đã trở thành thông lệ. Mỗi sáng thứ 2 hàng tuần Insight Technology tổ chức buổi họp đầu tuần bao gồm toàn thể nhân viên của công ty  

Lớp học tiếng Nhật

Insight Technology Việt Nam (ITV) được chính thức thành lập  từ tháng 9 năm 2014, hợp tác, kế thừa những thành tựu công nghệ của Insight Technology Nhật Bản nên tại ITV luôn khuyến khích nhân viên trau...