Archives for Th9,2015

You are browsing the site archives by date.

Ngăn chặn truy cập và sao chép dữ liệu trái phép

  Như chúng ta đã biết phần lớn các vụ trộm cắp cơ sở dữ liệu đến từ bên trong nội bộ, điều này thậm chí còn khó ngăn chặn và kiểm soát hơn so với những vụ xâm nhập từ bên ngoài vào...