Archives for Th8,2015

You are browsing the site archives by date.

Phương pháp trộm cắp dữ liệu

Trên thực tế việc sử dụng cụm từ “trộm cắp dữ liệu” là không hoàn toàn chính xác vì không giống như các hành vi trộm cắp thông thường, đối tượng trộm cắp dữ liệu không lấy đi dữ liệu...

Data Thieft – Trộm cắp dữ liệu

Đây là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ hiện tượng thông tin được sao chép hoặc lấy từ một tổ chức hoặc cá nhân khác một cách bất hợp pháp. Những thông tin này có thể là mật khẩu,...